புதுக்கோட்டை: புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் மாடுமேய்க்கக்கூடிய லாயக்கில்லை என்று துரத்தப்பட்டவர் நூற்றுக்கணக்கான சமையல் கலைஞர்களை உருவாக்கி, அவர்களது குடும்பத்துக்கு நிரந்தர வாழ்வாதாரத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளார்.

வரலாற்று புகழ்பெற்று விளங்கும் புதுக்கோட்டை மாவட்டமானது மொய் விருந்துக்கும் புகழ் பெற்று விளங்குகிறது.ஆண்டுக்கு 100-க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் இவ்விழா நடைபெறும். ஒவ்வொரு விழாவிலும் 5 ஆயிரம் பேருக்கு சமைக்கப்படும். அனைவருக்கும் கறிவிருந்து பரிமாறப்படும். தவிர, திருமணம், காதுகுத்து போன்ற பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளுக்கும் சமையல் செய்ய வேண்டியிருப்பதால் சமையல் பணிக்கு ஆட்கள் தேவை இருக்கும்.

Source link