ஒன்றிய அரசின் நிறுவனமான மத்திய எலக்ட்ரானிக்ஸ் நிறுவனத்தில் மேலாளர், தொழில்நுட்ப மேலாளர் உள்ளிட்ட 31 பணியிடங்கள் காலியாக உள்ளன.

பணியிடங்கள் விவரம்

1. Sr. Manager (HR) : 1 இடம் (பொது).
2. Technical Manager/Assistant Technical Manager (Civil): 1 இடம் (ஓபிசி/பொது)
3. Purchase Officer: 2 இடங்கள் (பொது & ஓபிசி)
4. Officer (HRMS & ERP): 2 இடங்கள் (பொது & ஓபிசி)
5. Personnel Officer: 2 இடங்கள் (எஸ்சி & எஸ்டி)
6. Accounts Officer: 2 இடங்கள் (பொது & ஓபிசி)
7. Deputy Engineer: 2 இடங்கள் ( எஸ்சி & ஓபிசி)
8. Sr. Manager/Manager (Marketing): 1 இடம் (பொது)
9. Technical Manager (Production): 1 இடம் (பொது)
10. Assistant Technical Manager: (Cloud/Technical Architect): 1 இடம் (பொது)
11. Deputy Engineer : 8 இடங்கள் (ஓபிசி)
12. Assistant Manager (PR)/Public Relations Officer: 1 இடம் (பொது)
13. Officer (Law): 1 இடம் (பொது)
14. Security Officer: 1 இடம் (ஓபிசி)
15. Manager (HR): 1 இடம் (பொது)
16. Management Trainee (HR): 2 இடங்கள் (பொது)
17. Hindi Officer/Rajbhasha Adhikari) 1 இடம் (பொது)
18. Engineer Trainee: 1 இடம் (பொது).

தகுதி, விண்ணப்பிக்கும் முறை, தேர்ந்தெடுக்கும் முறை உள்ளிட்ட விவரங்களுக்கு www.celindia.co.in என்ற இணையதளத்தை பார்க்கவும்.

விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள்: 22.08.2022.

Source link