பொறியியல் கலந்தாய்வில் கல்லூரிகள் தேர்வில் நிகழும் சிறு தவறுகளால் நல்வாய்ப்புகளை மாணவர்கள் இழக்க நேரிடும். எனவே, கலந்தாய்வில் கவனமுடன் செயல்பட வேண்டும் என்று கல்வியாளர்கள், நிபுணர்கள் அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.

இதுகுறித்து கல்வியாளர் ஆனந்தம் செல்வக்குமார் கூறியதாவது:

Source link